Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő:
14.00–18.00
Keddpéntek: 11.00–18.00
Szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

szerkesztő: Váradi Judit, Szűcs Tímea
Debreceni Egyetemi Kiadó
2017
A nemzetközi teljesítménymérések körüli hírverés nyomása alatt jó, ha emlékeztetjük magunkat, hogy az iskola hivatása az is, hogy az egyetemes kultúra értékeinek megértésére, a nemzeti műveltség és identitás továbbadására, valamint a közösségekben együttműködők értékteremtő aktivitására sőt, életünk morális és ontológiai értelmezési keretének felfedezésére neveljen.
 
Megosztás
 
Sárosi Bálint
Nap
2019
A Széchenyi- és Prima Primissima Díjas népzenekutató professzor 1995-ben és 2008-ban megjelent művének javított harmadik kiadása. E kézikönyv a népzenének arról a részéről szól, amelyről Kodály és Bartók generációjától nem kaptunk részletes összefoglalást. Olvasmányos közérthetőséggel, ugyanakkor tudományos igénnyel mutatja be a nép zenészeit és hagyományos zenéjét: a falu zenei életének alakulását a zenei önellátástól a cigányzenészek működésének általános elfogadásáig, a "primitív" motívumismétlő zenétől a verbunkos-zene máig ható örökségéig.
 
Megosztás
 
Felek Ferenc
Kisvasutak Baráti Köre Közhasznú Egyesület
2019
 
Megosztás
 
Krasznahorkai László
Magvető
2019
Annak, „aki menekül, éppen abban a világban kell léteznie, amelyik elől és amelyik miatt menekül" – olvassuk Krasznahorkai László új könyvében, amely az Odüsszeia s ezen belül a Kalüpszó-mítosz alaptörténetét megidézve áttételesen magának a menekülésnek, az üldöztetésnek, a készenlétnek és a résen-létnek mint univerzális sorsállapotnak a megjelenítése. Folyamatos, a végletekig megfeszített figyelem, rituális örökmozgás jellemzi a mű menekülő hősének stratégiáját, s ez a létmód igencsak hasonlít a Krasznahorkai-mondatok önmagukat hajtó lendületéhez, melynek következtében a történet tárgya és az elbeszélés nyelve természetes fedésbe kerül egymással. Krasznahorkai újkori Homérosz-hommage-ának helyszíne az Adriai-tenger térsége, Polatól Fiumén át Mljet szigetéig. Itt találkozik a menekülő lény, „a pillanat foglya" az örökkévalósággal.
 
Megosztás
 
Molitorisz Pál-Tirják László
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
2019
…"A könyv a park állapotváltozásainak bemutatásával, az itt élő, egymást követő generációk történetével, valamint gazdag fotóanyagával betekintést nyújt az Anna-liget múltjába." (a Szerzők)
 
Megosztás
 
Zombainé Szarka Mária
Magánkiadás
2019
Zombai Károlyné kétegyházi pedagógus újabb kötetet jelentett meg a helyi román közösségről, amelyben egész életét töltötte. A könyv azokat a kétegyházi intézményeket mutatják be, amelyeket a helyi ortodox vallású románok alapítottak.
 
Megosztás
 
szerkesztő: Márk László, Martyin Emília, Simon Éva
NOI Román Lap- és Könyvkiadó
2019
 
Megosztás
 
szerkesztő: Tóth Ágnes
Argumentum
2018
A második világháború végétől az 1950-es évek kezdetéig a magyarországi német kisebbség életében mélyreható változások következtek be. Ennek az időszaknak az eseményei – a jogfosztások, kisajátítások, kiutasítások, deportálások, belső telepítések – alapvető, máig ható fordulópontot jelentenek a magyarországi németek történelmében. A 400 korabeli dokumentumot tartalmazó kötet átfogóan mutatja be a magyarországi németek helyzetét a korszak bel- és külpolitikai folyamatainak összefüggéseiben. A részletes bevezető tanulmánynak, a dokumentumok összefoglalói magyar és német nyelvű közzétételének, valamint a függeléknek köszönhetően a forrásgyűjtemény jól hasznosítható az oktatásban, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy segítségével a témával foglalkozó kutatók konkrét aspektusokat vizsgálhassanak, s újabb kérdésfelvetésekkel ösztönözhessék a további kutatásokat.
 
Megosztás
 
Durkó Károly
Gyulai Évszázadok Alapítvány
2019
Dobos István gyulai pilóta életútjáról írta meg a Gyulai Évszázadok Alapítvány két szerzője, Székely Árpád és Durkó Károly a Gyula régen és ma sorozat 15. kötetét.
 
Megosztás
 
A szövegeket válogatta, valamint az előszót írta Kerékfy Márton
Rózsavölgyi Kiadó
2010
Ligeti György az európai modern zene meghatározó alakja volt. Azok közé tartozott, akik szóban és írásban egyaránt rendszeresen megnyilatkoztak - nem csupán saját műveikről, hanem mások alkotásairól, valamint a művészet és a művészeti élet általános kérdéseiről is. A modern zenével foglalkozó szak- és ismeretterjesztő irodalom Ligeti jó néhány szövegére - akárcsak Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez vagy John Cage írásaira - már évtizedek óta "alapszövegként" hivatkozik. Ligeti idegen nyelven fogalmazott írásai közül magyarul mind ez idáig mégis csupán néhány volt hozzáférhető. Ezt a hiányt pótolja ez a kötet, amely a zeneszerző írásainak első magyar nyelvű gyűjteménye. A tematikus fejezetekre osztott, száznál is több anyag között találhatók önéletírások, alkotói önvallomások, zenei ismeretterjesztő cikkek és elemző tanulmányok, továbbá szerzői kommentárok valamennyi Ligeti-műhöz.
 
Megosztás
 
Andreas Oplatka
Libri
2019
Napjaink egyik legkeresettebb karmestere zenészcsaládba született Budapesten, s már fiatalon Hans Swarowsky mesterosztályába került a Bécsi Zeneakadémián. Oplatka András életrajzi kötetében a világhírű művész karrierjét követi végig, s eközben nem csupán egy lenyűgöző pályakép és életszemlélet bontakozik ki előttünk, de a 20. századi magyar és európai történelemről is átfogó képet kaphatunk.
 
Megosztás
 
Jávorszky Béla Szilárd
Kossuth
2019
"A hetvenes évek derekára nekilendült népzenei revival - élén a Sebő együttessel és a Muzsikással - nemcsak a magyar parasztzene, hanem a magyarországi délszláv zenei hagyományok reneszánszát is meghozta." Ennek legrégebbi és egyben legfontosabb képviselője a Vujicsics együttes. A CD-mellékleten a rájuk nagy hatást gyakorló gyűjtésekből hallható válogatás.
 
Megosztás
 
Tina Turner
Kossuth
2019
Tina Turner a rock and roll koronázatlan királynője, élő legenda. Ebben a megdöbbentően őszinte és szívmelengető önéletrajzban egyedülálló karrierjéről és magánéletéről egyaránt beszámol.
 
Megosztás
 
Tiszai Luca
SZEK JGYFK
2019
Ez a gyűjtemény azt a célt szeretné szolgálni, hogy megismertesse a zene és más tantárgyak közös fejlesztési lehetőségeit a gyakorlati alkalmazás reményében. Szól mindazoknak, akik szeretnék megtapasztalni és megtapasztaltatni ezt az élményt és megérteni az összefüggéseket...
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Murzsa Tímea
NKA Hangfoglaló Program könyvek
2018
A kötet interjúalanyai párhuzamos világokból jöttek: a beat, a dzsessz, a tánczene színtereirõl, az énekelt versek és a folkzene irányából, a társművészetek felől és szervezői berkekből. Mégis, emlékeik számos ponton kapcsolódnak, és reményeink szerint általuk átfogó és hiánypótló képet kaphat az olvasó a Kádár-korszak zenei érájáról. Koós János, Szántó Erzsi, Poór Péter, Szörényi Szabolcs, Csuka Mónika, Szűcs László, Sebő Ferenc, Huzella Péter, Krulik Zoltán, Bakos István, Gesler György, Kövér Péter életútja.
 
Megosztás
 
Mohayné Katanics Mária
Flaccus
2019
Énektanárok, kórusvezetők, énekkari tagok nap mint nap találkozhatnak Kodály kórusműveivel. Az ő betanítói, előadói munkájukat szeretné segíteni ez a könyv. A magyarázatok, elemzések, módszertani tanácsok nemcsak jelen válogatásunk kórusműveihez alkalmazhatók, hanem egyéb művek elemzésekor is. A művek válogatásában a szerzőt az a szempont vezette, hogy különböző nehézségi fokú, illetve különböző eszmei-hangulati töltésű művekről essék szó, amellett változatos zenei megoldásokat, karvezetői problémákat is bemutasson.
 
Megosztás
 
Nagy Gyöngyvér
Virtuális Nagybánya Egyesület
2018
A Csíkszeredában élő Nagy Gyöngyvér, amikor kutatni kezdte ükanyja testvérének életpályáját, nem hagyta annyiban a dolgot, s a családi legendáriumból, sőt a kulturális köztudatból is kieső elődről minden fellelhető dokumentumot összegyűjtött, ennek eredménye lett a Muhi Sándor képzőművész-művészettörténésszel közösen összeállított kötet.
 
Megosztás
 
Orvos András
Arcus
2019
„…Az évfordulós albumom, amit az Arcus megpályázott, nem egy bibliográfia, hanem pályafutásomnak egy olyan ízelítő összefoglalója, amibe a festményeimről rendelkezésre álló legjobb, nyomdakész fotókból válogattunk úgy, hogy azért a fontosabbnak ítélt munkák benne legyenek, megnyitó szövegekkel, tanulmányrészletekkel kiegészítve." (Orvos András)
 
Megosztás
 
Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
2018
A kötet részben a látogatóközpont barokk konyhájában is megtalálható Dobos C. József szakácskönyve alapján született meg Kadosa Zoltán fotográfus képeivel, míg az ételeket Petrovics György országosan elismert foodstylist varázsolta újjá.
 
Megosztás
 
Bodnár Zalán
Twister Media
2015
Ez a lenyűgöző, interaktív kincseskönyv elmeséli az ötvenes évek magyar válogatottjának, a világhírű Aranycsapatnak a történetét, kiegészítve a riporterlegenda szepesi György visszaemlékezéseivel, több száz különleges fényképpel, köztük a Puskás intézet még sehol sem publikált fotóival és 39 ritka emléktárggyal - belépőjeggyel, műsorfüzettel, autogramkártyával, képeslappal, poszterrel -, amelyeket kézbe véve a nagy sikerek helyszínén, a negyvenes-ötvenes években érezheti magát, aki lapozgatja a kincseskönyvet, ezt a műfajában Magyarországon újdonságnak számító különleges kiadványt.
 
Megosztás
 
Ordasi Péter
Kalota Művészeti Alapítvány: Napkút
2019
Dr. Ordasi Péter három alkotást, egy irodalmi, egy zenei és egy népművészeti remekművet állított egymás mellé közös témájuk, a csodálatos égi szarvas kapcsán. A kecskeméti gyökerekkel is rendelkező zenepedagógus mindhárom mű – Nagy László Csodafiu-szarvas című költeménye, Kocsár Miklós Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Nemzet Művésze kórusműve, illetve Páll Antal korondi fazekas tányérja – közös forrásaként és ihletőjeként a magyarság egyik legrégibb hagyományát, a regölést jelölte meg.
 
Megosztás
 
Charles R Cross
Cser Kiadó
2019
A könyv megírását 4 év kutatómunka és több mint 400 interjú előzte meg. A szerző kivételes hozzáférést kapott Cobain publikálatlan naplóihoz, dalszövegeihez, családi fotóihoz és rengeteg dokumentumhoz, amelyek alapján páratlan részletességgel rekonstruálta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb zenei ikonjának életét az aberdeeni gyerekkortól a híressé váláson át egészen az öngyilkosságig.
 
Megosztás
 
Kunkovács László
Határ Győző Városi Könyvtár
2019
„Könyvem ágas-bogas, mint az életünk. Korrajz, néprajz, itt-ott nagycsaládunk története. Megerősítést ad kettőszáznál több fényképem, melyeket javarészt ötven-hatvan évvel ezelőtt készítettem." (A szerző)
 
Megosztás
 
Andrási Dorottya
Országház Könyvkiadó
2019
Steindl Imre, az Országház építésze, a neogótikus stílusú épület tervezése során alárendelt szerepet szánt a szobrászati és festészeti alkotásoknak. A belső díszítésbe simuló díszítőfestés és a vele színben harmonizáló szobrászati alkotások mellett a falfestészeti alkotásokat mintegy kompromisszumos megoldásként még el tudta fogadni, de az olajképek elhelyezését elvetette. Ezért érdekes, hogy Munkácsy Mihály, az akkor már ünnepelt, külföldön élő magyar festőzseni mégis megbízást kapott a nemzeti történelem fontos mozzanatát, a honfoglalást ábrázoló kép megfestésére, melyet az Országházban terveztek elhelyezni. Azonban az 1902- ben elkészült épületben a festmény mégsem kapott helyet; erre több mint húsz évet kellett várni. Az Országházi séták sorozat jelen kötete igyekszik teljes körűen bemutatni Munkácsy Honfoglalás című festményéhez kapcsolódó izgalmas történeteket a mű keletkezési körülményeinek és fogadtatásának bemutatásától kezdve a korabeli honfoglalás-ábrázolások áttekintésén át egészen a festmény utóéletének követéséig.
 
Megosztás
 
Nátyi Róbert
Tornyai János Múzeum
2018
A szerző a több száz Endre Béla-alkotás áttekintésén túl, a művész levelezését, önéletrajzi jellegű szövegeit, valamint a korabeli sajtó tudósításait, híreit is beépítette munkájába.
 
Megosztás